Kilpailukutsu

Kehitä Helsingin seudun joukkoliikenteen käyttäjille uuden vuosikymmen mobiilisovellus tai –palvelu, joka hyödyntää HSL:n ohjelmointirajapintoja.Voita mainetta ja palkintoja.

Kilpailun tarkoituksena on kehittää mobiililaitteiden käyttäjille palveluja, jotka kannustavat pyöräilemään, kävelemään ja käyttämään joukkoliikennettä. Kilpailutyö voi olla mitä ikinä keksitkin: asiallinen ja tehokas arkiliikenteen avustaja tai vaikkapa kaupunkiseikkailuun innostava peli. Kilpailuun voivat osallistua jo olemassa olevat, kilpailua varten tehdyt uudet tai vielä demovaiheessa olevat, mobiililaitteilla toimivat palvelut tai sovellukset. Ainoa vaatimus on, että aikataulu- ja reittitiedot perustuvat HSL:n ohjelmointirajapintojen tietoihin.

Kilpailussa ei ole erillisiä sarjoja, vaan tuomaristo pyrkii palkitsemaan monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin tehtyjä ja eri kehitysvaiheissa olevia kilpailutöitä. Arviointiin vaikuttaa myös se, miten hyvin kilpailutyöt ottavat huomioon yhden tai useampia seuraavista teemoista.

Käytettävyys
Joukkoliikenteen mobiilisovelluksen tai -palvelun käyttötilanne vaihtelee suuresti. Sitä on voitava käyttää viimassa ja pakkasessa, liikkuvassa ajoneuvossa, sisätiloissa jne. Lisäksi käyttäjäkunta on suuri ja käyttäjien taidot sekä kiinnostus vaihtelevat suuresti.   

Käyttäjäpotentiaali
Helsingin seudulla on 1,3 miljoonaa asukasta, joista huomattava osa on potentiaalisia joukkoliikenteen käyttäjiä. On hyvä miettiä miten ratkaisu voidaan muokata laajalle käyttäjäkunnalle ja erilaisille laitteille sekä millä tavalla palvelulle saadaan suurin käyttäjäpotentiaali.

Pyöräily ja kävely
Joukkoliikennereittiin sisältyy aina kävelyä tai pyöräilyä. Muiden liikkumismuotojen yhdistäminen joukkoliikenteen reititykseen auttaa käyttäjää hallitsemaan matkan kaikki vaiheet. HSL haluaa edistää vähäpäästöistä liikkumista ja kannustaa myös pelkkään pyöräilyyn ja kävelyyn.

Uudet ideat
Kilpailussa haetaan myös uusia oivalluksia, siitä miten sovellusten pitäisi toimia ja millaisia edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja osallistujat ovat hyödyntäneet. HSL:n sähköisten palveluiden kehityksessä on nähtävissä ainakin seuraavia kehityslinjoja: henkilökohtainen ja ajoneuvojen paikannus, reaaliaikaisen tiedon käyttö sekä tunnistautuminen ja maksaminen.

Tuotteistus
Viimeistelty sovellus antaa joukkoliikenteestä luotettavamman kuvan. Ohjeistus, toimintavarmuus, käyttäjätuki, käyttäjien palautteiden huomioiminen ja huolellinen toteutus tekevät lopputuloksesta uskottavan.

Verkottuminen muuhun tietoon
Avoin toimintaympäristö mahdollistaa reitityksen linkittämisen ympäröivään muuhun tietoon. Matkalla on aina tarkoitus, se voi liittyä esimerkiksi kiinnostavaan paikkaan tai tapahtumaan. Muiden käyttäjien tieto voi myös auttaa reitin valintaa tai tehdä matkasta elämyksellisemmän.

Houkuttelevuus
Toiveena on, että kilpailutyö houkuttelisi kaupunkilaisia käyttämään joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn liittyvää tietoa hyödykseen, kun he matkustavat. Tämä kaikki voi olla sovelluksessa tai palvelussa myös hauskaa.
 
Käytössä olevat ohjelmointirajapinnat

Reittiopas ja Pyöräilyn ja kävelyn reittiopas
Reittioppaan ohjelmointirajapinnan kautta on mahdollista hakea reitti- ja aikataulutietoa. Uutena ominaisuutena on nyt myös kevyen liikenteen reittitieto. Kaikki aikataulutiedot ovat saatavilla myös yhtenä XML datadump – tiedostona.
Ohjeet ja rajapinnan avaus:developer.reittiopas.fi

Omat lähdöt
Palvelun kautta voi hakea yhden tai useamman pysäkin aikatauluja. Tieto on saatavilla reaaliaikaisesti osasta liikennevälineistä. Palvelu ei vaadi kirjautumista.
Ohjeet: Omat_Lahdot_101.pdf (353 kt)

Poikkeusinfo
Poikkeusinfo sisältää liikenteen poikkeustiedotteet ja peruutetut vuorot. Palvelu ei vaadi kirjautumista.
Ohjeet: Poikkeusinfo_XML_rajapinta_V2_2_01.pdf (128 kt)

HSL Ajoneuvot
live.mattersoft.fi/hsl
Palvelussa näytetään kaikkien raitiovaunujen sijainti kartalla reaaliaikaisesti. Kilpailun aikana käytössä on push -tyyppinen rajapinta socket -yhteyksille sekä http-request kyselyrajapinta. Rajapintojen käyttöoikeus ja dokumentaatio pyydetään osoitteesta mobiilikisa@hsl.fi

Muita hyödyllisiä tietolähteitä:

Oma kaupunki:

Palkinnot
Kilpailun rahapalkintojen yhteisarvo on 12000€. Lisäksi palkintona on kaksi matkapuhelinta, Nokia X3 ja Nokia N8. Kilpailun tuomaristo voi vapaasti päättää palkittavien lukumäärästä ja palkintojen jaosta.
HSL varaa mahdollisuuden neuvotella kilpailussa palkittujen osallistujien kanssa ohjelmistojen tai palveluiden jatkokehityksen ja ylläpidon tilaamisesta. Mahdollisesta tilauksesta ja korvauksesta sovitaan tapauskohtaisesti HSL:n valitsemien osallistujien kanssa.

Kilpailutyöt
Kilpailuun voivat osallistua jo olemassa olevat tai kilpailua varten tehdyt uudet tai vielä demovaiheessa olevat, mobiililaitteilla toimivat palvelut tai sovellukset. Kilpailutöiden tulee toimia joko Nokia-, Android- tai Apple -mobiililaitteilla. Kilpailutyöt toimitetaan arvosteltavaksi lähettämällä latauslinkki, asennustiedosto tai palvelun verkko-osoite, sekä riittävän selkeät ohjeet asentamiseen ja käyttämiseen. Kilpailuun voidaan hyväksyä myös sovelluksia, jotka ovat saatavilla, Nokia Ovi Store-, Android Market-, Apple AppStore-palveluista tai vastaavista.

Osallistu kilpailuun lähettämällä kilpailutyösi sähköpostitse osoitteeseen mobiilikisa@hsl.fi.

Sähköpostissa on oltava seuraavat tiedot:
-      Linkki tai muu tieto mistä sovellus tai palvelu on saatavissa. Mikäli se on maksullinen, HSL ei automaattisesti sitoudu ottamaan sitä kilpailuun jos kustannus on yli 10€.
-      Lista sovelluksen tai palvelun kanssa yhteensopivista laitteista
-      Ohjeet sovelluksen tai palvelun asentamiseen, mikäli kyseessä ei ole jostakin tunnetusta ohjelmistopalvelusta ladattava sovellus.
-      Lyhyt kuvaus sovelluksen tai palvelun toiminnallisuuksista
-      Esitys sovelluksen toiminnasta, esim Flash tai PowerPoint –esitys. Mikäli esityksen koko ylittää 5MB, on tarjottava latauslinkki josta esityksen voi ladata. Esityksen on toimittava Windows ympäristössä.
-      Osallistujan nimi
-      Osallistujan toimiva sähköpostiosoite
-      Puhelinnumero, josta osallistuja on tavoitettavissa.

Kilpailuun osallistuneille lähetetään vahvistus vastaanotetusta kilpailutyöstä.

Kilpailun kulku
  1. Kilpailu alkaa helmikuussa
  2. Joukkoliikenteen käyttäjien kehitystoiveiden keräys Oma kaupunki -sivustolla alkaa
  3. Kehittäjäfoorumi 16.3.2011. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
  4. Kilpailuun osallistumisaika päättyy 4.4.2011
  5. Finalistit valitaan. Finalisteilla on mahdollisuus esitellä kilpailutyötään tuomaristolle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Valinnan tulokset ilmoitetaan finalisteille sähköpostitse, 18.4.2011 mennessä.
  6. Finaaliin päässeet työt julkaistaan Oma kaupunki -sivustolla, yleisön suosikin valintaa varten.
  7. Tuomaristo valitsee voittajat. Tuomaristo koostuu HSL:n, Forum Virium Helsingin, Logican, Seasamin ja Nokian edustajista.
  8. Tulokset julkistetaan palkintojenjakotilaisuudessa, 12.5.2011 klo 17, Sanomatalossa.
Kilpailun kieli
Kilpailussa tarjottujen ohjelmointirajapintojen tekninen dokumentaatio on joko englanniksi tai suomeksi, palvelusta riippuen. Muiden kilpailuasiakirjojen kieli on suomi. Kilpailutöiden dokumentaatio ja sovelluksen käyttöliittymä on oltava joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tiedotus
Kilpailun virallinen tiedotuskanava on hslmobiilikisa.blogspot.com -sivusto. Lisäksi kilpailun etenemisestä kerrotaan twitterissä.

Kilpailua varten avataan sivusto Oma kaupunki -palveluun, jossa joukkoliikenteen käyttäjät voivat antaa kehitysehdotuksia palveluiden toteuttajille. Finalistit esitellään Oma kaupunki sivuilla ja yleisöllä on mahdollisuus äänestää suosikkiaan.

Kilpailusta tullaan tiedottamaan myös Nokian ohjelmistokehittäjille suunnattujen kanavien kautta.

Tekijänoikeudet
Kilpailuun osallistuja on vastuussa siitä että kilpailutyö ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Ohjelmistojen ja palvelujen tekijänoikeudet säilyvät kilpailutyön tekijällä.

Kilpailun järjestäjät
Kilpailun järjestäjä on HSL, yhteistyössä Forum Virium Helsingin kanssa. Kilpailua tukevat HS Oma kaupunki, Vartti, Metro, Seasam, Logica, Mattersoft ja Nokia.
HSL:n ja Forum Virium Helsingin työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun.